RSS là gì ?

RSS (Really Simple Syndication) là một chuẩn tựa XML được rút gọn dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web (ví dụ như các tiêu đề tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các liên kết tin tức, tiêu đề, ảnh và tóm tắt

Dự Án Xanh cung cấp những kênh thông tin RSS sau:

rss Tin tức addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Chung cư addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Tòa N01 addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Tòa N02 addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Tòa N03 addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Tòa N04 addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Biệt thự addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Ký gửi addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo
rss Liên hệ addtomyyahoo4 newsgator pluckit bloglines add-to-rojo

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Dự Án Xanh

Dự Án Xanh hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

Ngoại Giao Đoàn sẵn sàng cung cấp những thông tin và khuyến cáo hữu ích cho những ai đang có nhu cầu tìm hiểu và mua nhà.

5 bước chuẩn bị khi bán nhà

Cách bán nhà nhanh và hiệu quả

Ngoại Giao Đoàn sẵn sàng cung cấp những thông tin và khuyến cáo hữu ích cho những ai đang có nhu cầu tìm hiểu và mua nhà.

6 bước mua nhà dự án

Lời khuyên dành cho người mua nhà

Ngoại Giao Đoàn sẵn sàng cung cấp những thông tin và khuyến cáo hữu ích cho những ai đang có nhu cầu tìm hiểu và mua nhà.

Tại sao nên chọn chúng tôi

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

BIMGroup InfoTV TopViet Giá Gốc BIMGroup quảng cáo banner
DMCA.com Protection Status