Home Tin tứcTin tức

Thêm 5 trường hợp được cấp sổ đỏ kể từ ngày 3/3.

(3/6/2017 10:35:12 AM)


Thêm 5 trường hợp được cấp sổ đỏ từ ngày 3/3

Thêm 5 trường hợp được cấp sổ đỏ từ ngày 3/3


Trong nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 3/3 thì sẽ có thêm 5 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Đó là:

Trường hợp 1: hộ gia đình hoặc cá nhân có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 nhưng đã ổn định trên đất đó


Trường hợp 2:  diện tích tăng lên so với diện tích trong sổ đỏ. Thực tế khi đo đạc diện tích thửa đất của bạn lại tăng so với diện tích ghi trên giấy chứng nhận hoặc giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Trong khi ranh giới đất có sự thay đổi so với ranh giới tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đã được xem xét để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Trường hợp 3: trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền. 
Nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, nhưng đất này lại phù hợp với quy hoạch và không có tranh chấp tại thời điểm cấp giấy chứng nhận nhà ở hoặc không có nhà ở thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp 4: với đất xây dựng khu dân cư nông thôn, khu sản xuất kinh doanh, khu đô thị mà có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau.


Trường hợp 5: Với trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà đất này thuộc nhóm chưa được cấp giấy chứng nhận và  không phải trường hợp thừa kề, chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014. Đồng thời bên nhận chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyền quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đăng ký đất đai lần đầu sẽ không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

BIMGroup InfoTV TopViet Giá Gốc BIMGroup quảng cáo banner
DMCA.com Protection Status