Home Tin tứcTin tức

Thủ tục chuyển đổi đất ao thành đất ở lâu dài.

(12/22/2016 11:11:55 AM)
 
Thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở lâu dài

Thủ tục chuyển đổi đất ao sang đất ở lâu dài


Trả lời: Với trường hợp của bạn có thể giải quyết như sau:


180m2 đất ao của bạn có thể chuyển từ đất ao sang đất vườn và thủ tục chuyển đổi sẽ được thực hiện như sau:

“ Điều 69: trình tự, thủ tịc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ xơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

Bạn cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện chuyển đổi theo quy định tại Nghị Định 45/2014/2014/NĐ-CP như sau:

“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a. Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được không nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 luật Đất Đai sang làm đất ở, chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách ra thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, khi chuyển đổi từ đất ao sang đất ở lâu dài, bạn phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích nếu như trên đất đã có nhà ở. Bạn có thể căn cứ vào giá đất do UBND cấp tỉnh nơi có đất cung cấp để tính.


Khi thực hiện bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

- Trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính.

 

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

BIMGroup InfoTV TopViet Giá Gốc BIMGroup quảng cáo banner
DMCA.com Protection Status